Net72 Retrocars อะไหล่รถยนต์เก่า

ร้านเนตร72 ยินดีให้คำปรึกษา 0-83689-4070 http://net72retrocars.blogspot.com/ Mission เป็นที่รู้จักในวงการ ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง Company Overview ประวัติร้านเนตร72 เรียนจบตรีงานศิลปะเกี่ยวกับงานปั้น งานศิลปะ เนื่องด้วยใจรักในการสร้างงานศิลป์ จบมาไปทำงานแนวศิลป์ที่เกาะล้าน โดนจ้างฟรีบ้าง ไม่ได้ค่าจ้างบ้าง ก็สู้กันไป ธุรกิจค้าอะไหล่รถยนต์คลาสสิก อะไหล่รถยนต์เก่า อะไหล่รถยนต์โบราณ เริ่มต้นมาจากคุณพ่อ ซึ่งรับราชการเป็นทหารแต่มีความสนใจเรื่องเครื่องยนต์กลไกเป็นพิเศษ จึงแต่งรถยนต์คลาสสิก รถยนต์เก่า รถยนต์โบราณ เป็นงานอดิเรก ภายหลัง มีคนมาติดต่อขอซื้อรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ จึงขายเป้นงานอดิเรก ต่อมาคุณพ่อ มีความคิดที่อยากมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเองสักร้านนึง จึงหาสถานที่เปิดร้าน ประจวบกับ เนตรอยากมาช่วยคุณพ่อทำงานจึงพักงานศิลปะทั้งหมดไว้ก่อนและมาช่วยคุณพ่อดูแลร้าน ด้วยความที่อายุยังน้อย ในวงการตอนนั้นจึงมีแต่คนคิดว่าร้านของเนตรคงอยู่ได้ไม่นาน เนตรเริ่มศึกษาเรียนรู้จากพ่อและคนรอบข้างจนเริ่มมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นทุกวัน มีคนงานที่เป็นเหมือนพี่น้องคอยช่วยเหลือ และสังคมที่รู้จักคนเพิ่มขึ้นทำให้เนตรเริ่มมีความรู้มากขึ้นๆ จนกระทั่งร้านได้ขยายใหญ่ขึ้น อยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับร้านใหญ่ต่างๆ เวลาผ่านมานานกว่า 8 ปี ที่เนตรยังคงยืนหยัดอยู่ในธุรกิจนี้และหาเงินเลี้ยงครอบครัวจากธุรกิจนี้ ซึ่งคุณพ่อได้ไว้วางใจให้เนตรดูแลธุรกิจทั้งหมด ร้านเนตร72 เป็นร้านที่จัดว่าขายของคุณภาพ ราคาก็ตามคุณภาพของแต่ละชิ้น สามารถต่อรองราคาของได้ คุยกันถูกคอก็จะลดให้เป็นพิเศษ แต่หากต่อมากเกินไปอย่างไม่มีเหตุผลก็อาจทำให้เนตรฉุนกึกได้ ลูกค้าที่มาซื้ออะไหล่ล้วนติดใจใน น้ำใจและการบริการดูแล การตั้งใจในการสรรหาอะไหล่มาตอบสนองออเดอร์ลูกค้า การเป็นคนซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ ทำให้ธุรกิจของเนตรเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน เนตรมีอัธยาศัยที่ดีเป็นคนตรงและจริงใจ คุยสนุก พูดเก่ง ช่างสนทนา รับฟังในความคิดเห็นของผู้อื่น จึงทำให้มีเพื่อนฝูงในวงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนตรเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ร้านในปี 2511 โดย เพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้แนะนำถึงกระบวนการในการทำการตลาดต่างๆ เริ่มมีผู้รู้จักร้านเนตรเพิ่มขึ้นและติดตามเข้ามาอุดหนุนบ้างประปรายในปีแรกนี้ เขียนประวัติโดย นาย อิสรพัน บุนนาค ( เพื่อนรัก ) Description จำหน่าย ขาย อะไหล่รถยนต์เก่า อะไหล่รถยนต์คลาสสิก อะไหล่รถยนต์โบราณ ราคาคุยกันได้

Homepage: http://net72retrocarsthailand.wordpress.com

ขายกันชนหน้าหลัง a121

ขายกันชนหน้าหลัง a121ขาย กันชน หน้า หลัง a121

ขายกันชนหน้าหลัง a121


Advertisements

ใส่ความเห็น

ขายกันชนหน้าหลัง rt100

ขายกันชนหน้าหลัง rt100


ขาย กันชน หน้า หลัง rt100

ขายกันชนหน้าหลังrt100


ใส่ความเห็น

ขายกันชนหน้าหลัง w114

ขายกันชนหน้าหลัง w114


ขายกันชนหน้าหลัง w114

ใส่ความเห็น

ขายไฟท้าย ke35

ขายไฟท้าย ke35


ขาย ไฟท้าย ke35

ใส่ความเห็น

ขาย เครื่อง 4 k

ขาย เครื่อง 4 k

เครื่อง 4 k

1 ความเห็น

ขาย ke 35 คอนโซน ke35 ขายไปเเล้ว

ขาย ke 35 คอนโซน ke35 ขายไปเเล้ว


ke 35 คอนโซน ke35 ขายไปเเล้ว

ใส่ความเห็น

ขาย กันชนหน้า b310

ขายกันชนหน้า b310

ขาย กันชนหน้า b310

ขาย กันชนหน้า b310

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: